Skip to main content
SYKES is now part of Sitel Group®. Visit www.sitel.com for more information.
Romanian Recruitment Privacy Notice
Privacy Policy Romania

Romanian Recruitment Privacy Notice

Updated July 2021

Ce Este Această Notificare?

Aceasta este o ”Notificare de confidențialitate pentru recrutare” a societăților SYKES din Europa, Orientul Mijlociu și Africa. Această notificare este aplicabilă indivizilor care aplică să lucreze cu noi în Europa, Orientul Mijlociu și Africa, inclusiv potențialilor angajați, muncitori și contractori.

Noi suntem ”operator” de date cu caracter personal, ceea ce înseamnă că suntem responsabili de modul în care păstrăm și utilizăm informațiile dumneavoastră personale. Această notificare explică modul în care și motivul pentru care vom colecta și utiliza informațiile dumneavoastră personale în contextul procesului de recrutare și drepturile dumneavoastră cu privire la informațiile dumneavoastră personale. Putem modifica această notificare în orice moment.

Solicitări Cu Privire La Protecția Datelor

Dacă aveți întrebări cu privire la această notificare de confidențialitate sau modul în care vă gestionăm informațiile personale, vă rugăm să contactați Responsabilul cu protecția datelor relevant.

Germania – Datenschutz(at)sykes.com

Danemarca, Finlanda, Norvegia și Suedia – dataprotection.northern(at)sykes.com

Egipt, Ungaria, Italia, Olanda, România și Marea Britanie –  dataprotection.gemea(at)sykes.com

Informațiile Dumneavoastră Personale

În această notificare de confidențialitate, ”informațiile dumneavoastră personale” reprezintă datele dumneavoastră personale, însemnând informațiile despre dumneavoastră cu ajutorul cărora puteți fi identificat(ă). Tabelul din secțiunea de mai jos enumeră categoriile de informații personale ale dumneavoastră pe care le putem prelucra. ”Informațiile dumneavoastră personale” nu includ datele manipulate într-un mod care nu mai permite identificarea (date anonime).

Este important ca informațiile dumneavoastră personale să fie clare și actualizate. Vă rugăm să ne informați cu privire la modificările datelor dumneavoastră personale în timpul procesului de recrutare.

Definiții: Categorii De Informații Personale

Categorii de Date Uzuale>
Pe parcursul procesului de recrutare informațiile personale prelucrate de către compania noastră sunt cele care vă pot identifica direct, cum ar fi de exemplu numele dumneavoastră complet, adresa, opțiunile de contact (număr de telefon, email, etc.), data și locul nașterii, naționalitatea, istoricul educational și professional sau orice altă informație personală pe care ne-o furnizați dumneavoatră.

Categoriile Speciale de Date
”Categoriile speciale de informații personale” reprezintă informațiile cu privire la originea etnică sau rasă; opinia politică; apartenențele religioase sau filozofice; afilierea la sindicate; sănătate; viața sexuală sau orientarea sexuală; condamnări penale, contravenții sau presupusele contravenții; date genetice sau date biometrice în scopul identificării unice.

Datele marcate cu * în tabelul de mai jos fac parte din aceste ”categorii speciale” sau ar putea dezvălui categorii speciale de informații personale. Trebuie să avem temeiuri legale suplimentare pentru prelucrarea categoriilor speciale de informații personale, iar aceste temeiuri sunt prezentate în tabelul de mai jos.

De Unde Provin Informațiile Dumneavoastră Personale?

Informațiile dumneavoastră personale vor proveni de la noi și pot proveni și din următoarele surse:

 • Agențiile de recrutare ne pot furniza următoarele informații personale: nume, data nașterii, detalii contractuale (adresă de e-mail, număr de telefon, adresa de domiciliu), istoricul carierei, instituții de învățământ la care ați studiat, certificări, referințe, starea de imigrare;
 • O persoană de contact din partea dumneavoastră ne poate furniza următoarele informații personale ca parte din programul nostru de recomandări privind angajații: nume, data nașterii, detalii contractuale (adresă de e-mail, număr de telefon, adresa de domiciliu), istoricul profesional, instituții de învățământ la care ați studiat, certificări, referințe;
 • Organizațiile studențești (precum AIESEC) ne pot furniza următoarele informații personale: nume, data nașterii, detalii contractuale (adresă de e-mail, număr de telefon, adresa de domiciliu), istoricul carierei, instituții de învățământ la care ați studiat, certificări, referințe, starea de imigrare;
 • Agențiile pentru ocuparea forței de muncă ne pot furniza următoarele informații personale: nume, data nașterii, detalii contractuale (adresă de e-mail, număr de telefon, adresa de domiciliu), istoricul carierei, instituții de învățământ la care ați studiat, certificări, referințe, starea de imigrare;
 • În țările de mai jos, furnizorii care se ocupă cu verificarea istoricului profesional ne pot furniza următoarele informații personale: caziere judiciare, articole din presă, istoricul adresei, istoricul de creditare, istoricul de plăți ale contului și orice alte evidențe publice:
  • Cipru
  • Danemarca
  • Egipt
  • Finlanda
  • Ungaria
  • Irlanda
  • Italia
  • Olanda
  • Norvegia
  • România
  • Slovacia
  • Suedia
  • Marea Britanie
 • Foștii angajatori pe care ne-ați dat acordul să îi contactăm ne pot furniza următoarele informații personale: funcții, salariu, istoric de lucru, evaluări, acțiuni disciplinare, evidențe de prezență.

Dacă doriți mai multe informații despre sursa informațiilor dumneavoastră personale, vă rugăm să contactați Departamentul de Resurse umane sau Recrutare din țara în care aplicați pentru locul de muncă.

Prelucrarea Informațiilor Dumneavoastră Personale

Putem să prelucrăm informațiile dumneavoastră personale în timpul sau după procesul de recrutare. Acest lucru poate include colectarea informațiilor dumneavoastră personale, înregistrarea, stocarea, utilizarea, modificarea, distrugerea și, în unele cazuri, dezvăluirea acestora.

În general, prelucrăm informațiile dumneavoastră personale din motivele și în baza temeiurilorlegale prezentate în tabelul următor și pentru a:

 • Reține evidențe referitoare la procesul de recrutare;
 • Întocmi, exercita sau întâmpina acțiuni în justiție;
 • Respecta legea sau cerințele unui organism de reglementare; și/ sau
 • Proteja interesele dumneavoastră vitale sau interesele altor persoane (în situații excepționale precum urgențele medicale).
MOTIVUL TEMEIUL/ TEMEIURILE LEGALE INFORMAȚIILE
 • Pentru a vă contacta cu privire la procesul de recrutare și orice ofertă de lucru
 • În vederea încheierii unui contract
 • Detalii personale de contact (inclusiv nume, adresă, e-mail, număr de telefon)
 • Pentru a vă contacta cu privire la noile funcții pentru care am putea recruta în viitor
 • În baza intereselor noastre legitime: pentru a identifica angajați, muncitori și contractori potriviți
 • Detalii personale de contact (inclusiv nume, adresă, e-mail, număr de telefon)
 • Formularul dumneavoastră de aplicare, CV-ul și orice scrisoare de intenție sau e-mail.
 • Pentru a lua o decizie cu privire la recrutarea sau desemnarea dumneavoastră, inclusiv evaluarea abilităților, calificărilor dumneavoastră și a evalua dacă experiența dumneavoastră este corespunzătoare pentru rol.
 • În vederea încheierii unui contractsau pentru a respecta o obligație legală sau în baza intereselor noastre legitime:
 • pentru a selecta angajați, muncitori și contractori potriviți
 • Formularul dumneavoastră de aplicare, CV-ul oricare scrisoare de intenție sau e-mail și note din cadrul interviului
 • Rezultatele testelor de recrutare
 • Dacă ați acceptat o ofertă de a lucra cu noi care se supune unor astfel de verificări:
 • Solicitare de recomandări (de la referenți pe care ați fost de acord să îi contactăm);
 • Verificarea istoricului dumneavoastră profesional;
 • Confirmarea afilierilor dumneavoastră pe plan profesional, înregistrări și/ sau calificări.
 • În vederea încheierii unui contractsau pentru a respecta o obligație legală
 • În interesele noastre legitime:
 • pentru a selecta angajați, muncitori și contractorii potriviți
 • Referințe și detalii cu privire la angajatorii anteriori
 • Afilieri pe plan profesional, înregistrări și calificări
 • Corespondență și rezultate cu privire istoricul profesional.
 • Pentru a determina termenii oricărui posibil contract între dumneavoastră și noi
 • În vederea încheierii unui contractsau pentru a respecta o obligație legală
 • Scrisoare de ofertă și contractul propus între dumneavoastră și noi
 • Dacă ați acceptat o ofertă de lucru, pentru a verifica dacă aveți drept legal de muncă în țara relevantă
 • În vederea încheierii unui contractsau pentru a respecta o obligație legală
 • Documente care atestă dreptul dumneavoastră de muncă în țara relevantă
 • Stabilirea condițiilor și a circumstanțelor în care puteți să treceți printr-o evaluare care face parte din procesul standard de aplicare pentru angajare sau necesitatea de a lua în considerare ajustări ale procesului de recrutare pentru aplicanții cu dizabilități
 • În vederea încheierii unui contract sau pentru a respecta o obligație legală
 • În baza intereselor noastre legitime:
  • pentru a selecta angajați, muncitori și contractori potriviți
 • Pentru categoriile speciale de informații personale:
  • În vederea exercitării sau aplicării drepturilor sau obligațiilor legale privind angajarea
 • Informații cu privire la statutul de persoană cu dizabilități, efectelor acestor dizabilități și orice fel de ajustări ale procesului standard de recrutare de care ar putea fi nevoie ca rezultat al acestor dizabilități*
 • Pentru a stabili dacă veți putea efectua sarcinile aferente funcției pentru care aplicați
 • Dacă ați acceptat o ofertă de lucru de la noi care face obiectul unei astfel de verificări: evaluarea capacității de muncă printr-un chestionar privind sănătatea sau un certificat medical
 • În vederea încheierii unui contract sau pentru a respecta o obligație legală
 • În baza intereselor noastre legitime:
  • pentru a selecta angajați, muncitori și contractori potriviți
 • Pentru categoriile speciale de informații personale:
  • În vederea exercitării sau aplicării drepturilor sau obligațiilor legale privind angajarea
  • În scopurile medicinei preventive sau a muncii sau pentru evaluarea capacității dumneavoastră de muncă
 • Date privind sănătatea și evidențe de îmbolnăviri, inclusiv informații privind dizabilitățile
 • Informații despre dondamnările penale
  • Pentru a putea lua decizii în privința recrutării și pentru a evalua compatibilitatea pentru o anumită funcție, putem prelucra informații despre condamnări penale și contravenții (inclusiv presupusele contravenții). Vom procesa aceste informații în baza intereselor noastre legitime în cadrul selectării angajaților, muncitorilor și colaboratorilor potriviți și pentru a exercita sau îndeplini drepturile sau obligațiile legale de angajare.

Date Necesare Pentru Contract

Tabelul de mai sus identifică informațiile personale de care am putea avea nevoie pentru a încheia un contract cu dumneavoastră. Dacă nu ne furnizați aceste date, nu vom putea să continuăm procesul de recrutare sau să încheiem un contract.

Cerințe Legale Privind Furnizarea Informațiilor Dumneavoastră Personale

În unele situații, solicitarea informațiilor dumneavoastră personale va fi facută în baza unor cerințe legale cu care trebuie să ne conformăm. Acestea includ:

 • Documente care atestă dreptul dumneavoastră de muncă în țara relevantă – dacă nu ne furnizați aceste documentațe, nu vom putea încheia un contract cu dumneavoastră.
 • Informații privind condamnările penale descrise în tabelul de mai sus, pentru care am precizat în anunțul de angajare faptul că sunt necesare în baza unei cerințe legale.

Împărtășirea Informațiilor Dumneavoastră Personale Cu Părți Terțe

Putem să împărtășim informațiile dumneavoastră personale cu următoarele părți terțe dacă se solicită astfel prin lege; dacă este necesar pentru a încheia un contract cu dumneavoastră; acolo unde există un alt interes legitim de a proceda astfel; sau dacă este necesar pentru a proteja interesele dumneavoastră vitale sau cele ale altor persoane:

 • Alte entități din grupul de societăți SYKES atunci când managerul din echipa căruia face parte funcția pentru care aplicați (managerul angajator) se află în altă țară, pentru funcțiile de suport mentenanță sisteme și găzduire de date;
 • Prestatorii noștri de servicii, inclusiv furnizorii de sisteme de recrutare, companiile care prestează servicii de verificare istoric profesional, prestatorii de testări profesionale și furnizorii de sisteme de salarizare;
 • Clienții noștri în scopurile validării proceselor noastre de selectare;
 • Profesioniștii din domeniul medical și prestatorii de servicii de asigurare a sănătății la locul de muncă implicați în evaluarea dumneavoastră medicală, în scopul de a stabili dacă puteți efectua testările care fac parte din procesul de aplicare; pentru a avea în vedere ajustări rezonabile privind procesul de recrutare pentru aplicanții cu dizabilități; de a stabili dacă veți putea efectua sarcinile aferente funcției pentru care aplicați;
 • Consilierii noștri profesionali, inclusiv avocații;
 • Alte părți terțe după cum este necesar pentru a ne supune legii.

Luarea De Decizii Automate

Nu vom lua decizii cu privire la dumneavoastră bazate numai pe prelucrarea automatizată (însemnând fără implicare umană) care au o influență legală sau un alt impact similar asupra dumneavoastră.

Transferul informațiilor dumneavoastră personale în afara UE

Putem transfera informațiile dumneavoastră personale în alte țări atunci când funcția pentru care aplicați se găsește în țara respectivă sau atunci când managerul echipei din care face parte funcția pentru care ați aplicat (managerul angajator) se află în țara respectivă, la nivel global. Pentru a asigura că există protecții corespunzătoare pentru acel transfer, avem un contract încheiat într-un format aprobat de Comisia Europeană. Puteți accesa o copie a acestora luând legătura cu Respensabilul nostru pentru protecția datelor (a se vedea mai sus). În plus, companiile grupului Sykes, înființate în Statele Unite ale Americii, sunt certificate conform Scutului de confidențialitate UE-SUA.

Retenția De Date

Dacă nu începeți să lucrați cu noi ca urmare a procesului de recrutare, vă vom reține informațiile personale ulterior timp de un an:

 • pentru a ne permite să întocmim, să exercităm sau să întâmpinăm acțiuni în justiție; și
 • în baza intereselor noastre legitime – pentru a ne permite să revenim asupra aplicării dumneavoastră și (dacă se cuvine) să vă contactăm dacă funcția pentru care ați aplicat sau o funcție similară devine disponibilă din nou.

Dacă începeți să lucrați cu noi ca urmare a procesului de recrutare, veți primi o copie a Notificării noastre de confidențialitate pentru angajați și vă vom reține informațiile personale după cum se detaliază în Notificarea de confidențialitate pentru angajați.

Drepturile Dumneavoastră

Aveți următoarele drepturi:

 • Acces: puteți solicita o copie a informațiilor dumneavoastră personale pe care le deținem și puteți verifica dacă le prelucrăm în mod legal.
 • Corecție: puteți solicita să corectăm informațiile dumneavoastră personale dacă considerați că nu sunt clare, complete sau actualizate.
 • Ștergere: puteți solicita să ștergem informațiile dumneavoastră personale dacă:
  • nu mai sunt necesare în scopurile pentru care le-am obținut;
  • vă retrageți consimțământul și nu avem alt temei legal pentru prelucrare;
  • obiectați în mod valid la prelucrare după cum se descrie mai jos;
  • am prelucrat datele în mod ilegal; sau
  • trebuie să ștergem datele pentru a respecta o obligație legală.
 • Obiecție: dacă prelucrăm informațiile dumneavoastră personale pentru a efectua sarcini întreprinse în interes public sau în baza intereselor legitime, puteți obiecta la această prelucrare pe baza situației dumneavoastră specifice. Astfel, vom continua prelucrarea numai dacă avem temeiuri legale prioritare pentru acest lucru sau dacă prelucrarea are rolul de a stabili, exercita sau întâmpina acțiuni în justiție. De asemenea, puteți obiecta dacă prelucrăm informațiile dumneavoastră personale în scopuri de marketing direct.
 • Restricție:: ne puteți solicita să restricționăm prelucrarea informațiilor dumneavoastră personale dacă:
  • contestați acuratețea datelor (restricție care se va aplica perioadei care ne este necesară pentru verificarea acurateții datelor);
  • prelucrarea noastră este ilegală, dar nu vreți să se șteargă datele;
  • nu mai avem nevoie de date, dar le solicitați pentru a întocmi, exercita sau întâmpina acțiuni în justiție; sau
  • ați obiectat (conform celor de mai sus) și așteptați să se confirme dacă avem temeiuri legale prioritare pentru prelucrare.
 • Transfer: dacă prelucrarea noastră se bazează pe consimțământul dumneavoastră sau este necesară pentru a derula contractul nostru cu dumneavoastră și se efectuează prin mijloace automatizate, puteți solicita o copie a informațiilor personale pe care ni le-ați furnizat și transferul acestora către o altă entitate juridică. Acolo unde este fezabil din punct de vedere tehnic, ne puteți solicita să le transferăm în mod direct.
 • Plângere la Autoritatea de supraveghere: scopul nostru este să soluționăm toate reclațiile intern prin Responsabilul nostru pentru protecția datelor, care poate fi contactat conform descrierii de mai sus, dar aveți dreptul de a formula o reclamație la Autoritatea de supraveghere în orice moment.

Vă rugăm să contactați mai întâi Departamentul Resurse umane sau Recrutare dacă aveți nevoie de mai multe informații despre aceste drepturi sau dacă doriți să exercitați oricare din acestea.

ULTIMA REVIZIE – Iulie 2021