Romanian Recruitment Privacy Notice
Privacy Policy Romania

Romanian Recruitment Privacy Notice

Updated September 2020

Ce este această notificare?

Aceasta este o ”Notificare de confidențialitate pentru recrutare” a societăților SYKES din Europa, Orientul Mijlociu și Africa. Această notificare este aplicabilă indivizilor care aplică să lucreze cu noi în Europa, Orientul Mijlociu și Africa, inclusiv potențialilor angajați, muncitori și antreprenori.

Noi suntem ”operator” de date personale, ceea ce înseamnă că suntem responsabili de deciderea modului în care păstrăm și utilizăm informațiile dumneavoastră personale. Această notificare explică modul în care și motivul pentru care vom colecta și utiliza informațiile dumneavoastră personale în contextul procesului de recrutare și drepturile dumneavoastră cu privire la informațiile dumneavoastră personale. Putem modifica această notificare în orice moment.

Solicitări cu privire la protecția datelor

Dacă aveți întrebări cu privire la această notificare de confidențialitate sau modul în care vă gestionăm informațiile personale, vă rugăm să contactați Ofițerul pentru protecția datelor relevant.

Germania – https://www.sykes.com/germany/en/imprint

Danemarca, Finlanda, Norvegia și Suedia – dataprotection.northern@sykes.com

Egipt, Ungaria, Olanda, România și Marea Britanie – dataprotection.gemea@sykes.com

Informațiile dumneavoastră personale

În această notificare de confidențialitate, ”informațiile dumneavoastră personale” reprezintă datele dumneavoastră personale, însemnând informațiile despre dumneavoastră cu ajutorul cărora puteți fi identificat(ă). Tabelul din secțiunea de mai jos enumeră informațiile dumneavoastră personale pe care le putem prelucra. ”Informațiile dumneavoastră personale” nu includ datele din care a fost ștearsă identitatea (date anonime).

Este important ca informațiile dumneavoastră personale să fie clare și actualizate. Vă rugăm să ne informați cu privire la modificările datelor dumneavoastră personale în timpul procesului de recrutare.

Categorii speciale de informații personale

”Categoriile speciale de informații personale” reprezintă informațiile cu privire la originea etnică sau de rasă; opinia politică; apartenențele religioase sau filozofice; afilierea la sindicate; sănătate; viața sexuală sau orientarea sexuală; condamnări penale, contravenții sau presupusele contravenții; date genetice sau date biometrice în scopul identificării unice.

Datele marcate cu * în tabelul din secțiunea 6 de mai jos fac parte din aceste ”categorii speciale” sau ar putea dezvălui categorii speciale de informații personale. Trebuie să avem temeiuri legale suplimentare pentru prelucrarea categoriilor speciale de informații personale, iar aceste temeiuri sunt prezentate în tabelul din secțiunea 6 de mai jos.

De unde provin informațiile dumneavoastră personale?

Informațiile dumneavoastră personale vor proveni de la noi și pot proveni și din următoarele surse:

 • Agențiile de recrutare ne pot furniza următoarele informații personale: nume, data nașterii, detalii contractuale (adresă de e-mail, număr de telefon, adresa de domiciliu), istoricul carierei, instituții de învățământ la care ați studiat, certificări, referințe, starea de imigrare;
 • O persoană de contact din partea dumneavoastră ne poate furniza următoarele informații personale ca parte din programul nostru de recomandări privind angajații: nume, data nașterii, detalii contractuale (adresă de e-mail, număr de telefon, adresa de domiciliu), istoricul carierei, instituții de învățământ la care ați studiat, certificări, referințe;
 • Organizațiile studențești (precum AIESEC) ne pot furniza următoarele informații personale: nume, data nașterii, detalii contractuale (adresă de e-mail, număr de telefon, adresa de domiciliu), istoricul carierei, instituții de învățământ la care ați studiat, certificări, referințe, starea de imigrare;
 • Agențiile pentru ocuparea forței de muncă ne pot furniza următoarele informații personale: nume, data nașterii, detalii contractuale (adresă de e-mail, număr de telefon, adresa de domiciliu), istoricul carierei, instituții de învățământ la care ați studiat, certificări, referințe, starea de imigrare;
 • În țările de mai jos, furnizorii de verificare a istoricului ne pot furniza următoarele informații personale: caziere judiciare, articole din presă, istoricul adresei, istoricul de creditare, istoricul de plăți ale contului și oricare alte evidențe publice:

 

  • Cipru
  • Danemarca
  • Egipt
  • Finlanda
  • Ungaria
  • Irlanda
  • Italia
  • Olanda
  • Norvegia
  • România
  • Slovacia
  • Suedia
  • Marea Britanie
 • Foștii angajatori pe care ne-ați dat acordul să îi contactăm ne pot furniza următoarele informații personale: funcții, salariu, istoric de lucru, evaluări, acțiuni disciplinare, evidențe de prezență.

Dacă doriți mai multe informații despre sursa informațiilor dumneavoastră personale, vă rugăm să contactați Departamentul de Resurse umane sau Recrutare din țara în care aplicați pentru locul de muncă.

Prelucrarea informațiilor dumneavoastră personale

Noi putem să prelucrăm informațiile dumneavoastră personale în timpul sau după procesul de recrutare. Acest lucru poate include colectarea informațiilor dumneavoastră personale, înregistrarea, stocarea, utilizarea, modificarea, distrugerea și, în unele cazuri, dezvăluirea acestora.

În general, prelucrăm informațiile dumneavoastră personale din motivele și pe temeiurile legale prezentate în tabelul următorul și pentru a:

 • Reține evidențe referitoare la procesul de recrutare;
 • Întocmi, exercita sau întâmpina acțiuni în justiție;
 • Respecta legea [sau cerințele unui organism de reglementare]; și/ sau
 • Proteja interesele dumneavoastră vitale sau interesele altor persoane (în situații excepționale precum urgențele medicale).

Reasons for processing your personal information

Motivul

 • Pentru a vă contacta cu privire la procesul de recrutare și oricare ofertă de lucru

Temeiul/ temeiurile legale

 • De a încheia un contract

Informațiile

 • Detalii personale de contact (inclusiv nume, adresă, e-mail, număr de telefon)

Motivul

 • Pentru a vă contacta cu privire la noile funcții pentru care am putea recruta în viitor

Temeiul/ temeiurile legale

 • În interesele noastre legitime: pentru a identifica angajatori, muncitori și antreprenori potriviți

Informațiile

 • Detalii personale de contact (inclusiv nume, adresă, e-mail, număr de telefon)
 • Formularul dumneavoastră de aplicare, CV-ul și oricare scrisoare de intenție sau e-mail.

Motivul

 • Pentru a lua o decizie cu privire la recrutarea sau desemnarea dumneavoastră, inclusiv evaluarea abilităților, calificărilor dumneavoastră și a caracterului potrivit pentru muncă.

Temeiul/ temeiurile legale

 • De a încheia un contract or to comply with a legal obligation and În interesele noastre legitime:
  • pentru a selecta angajați, muncitori și antreprenori potriviți

Informațiile

 • Formularul dumneavoastră de aplicare, CV-ul oricare scrisoare de intenție sau e-mail și note din cadrul interviului
 • Rezultatele testelor de recrutare

Motivul

 • Dacă ați acceptat o ofertă de a lucra cu noi care se supune unor astfel de verificări:
 • Solicitare de recomandări (de la referenți pe care ați fost de acord să îi contactăm);
 • Efectuare de verificări de istoric;
 • Confirmarea afilierilor dumneavoastră pe plan profesional, înregistrări și/ sau calificări.

Temeiul/ temeiurile legale

 • De a încheia un contract or to comply with a legal obligation
 • În interesele noastre legitime:
  • pentru a selecta angajați, muncitori și antreprenori potriviți

Informațiile

 • Referințe și detalii cu privire la angajatorii anteriori
 • Afilieri pe plan profesional, înregistrări și calificări
 • Corespondență și rezultate cu privire la verificările de istoric.

Motivul

 • Pentru a determina termenii oricărui posibil contract între dumneavoastră și noi

Temeiul/ temeiurile legale

 • De a încheia un contract or to comply with a legal obligation

Informațiile

 • Scrisoare de ofertă și contractul propus între dumneavoastră și noi

Motivul

 • Dacă ați acceptat o ofertă de lucru, pentru a verifica dacă aveți drept legal de muncă în țara relevantă

Temeiul/ temeiurile legale

 • De a încheia un contract or De a respecta o obligație legală

Informațiile

 • Documentation confirming your right to work in the relevant country

Motivul

 • Establish whether you can undergo an assessment which forms part of the application process or consider reasonable adjustments to the recruitment process for disabled applicants

Temeiul/ temeiurile legale

 • De a încheia un contract or De a respecta o obligație legală
 • În interesele noastre legitime:
  • pentru a selecta angajați, muncitori și antreprenori potriviți
 • Pentru categoriile speciale de informații personale:
  • De a exercita sau aplica drepturi sau obligații legale privind angajarea

Informațiile

 • Information about a disability, the effects of that disability, and special arrangements that may need to be made to the recruitment process as a result of that disability*

Motivul

 • Pentru a stabili dacă veți putea efectua o funcție care este proprie muncii specifice
 • Dacă ați acceptat o ofertă de lucru de la noi care face obiectul unei astfel de verificări: evaluarea caracterului potrivit pentru muncă printr-un chestionar privind sănătatea sau un certificat medical

Temeiul/ temeiurile legale

 • De a încheia un contract or De a respecta o obligație legală
 • În interesele noastre legitime:
  • pentru a selecta angajați, muncitori și antreprenori potriviți
 • Pentru categoriile speciale de informații personale:
  • De a exercita sau aplica drepturi sau obligații legale privind angajarea
  • În scopurile medicinei preventive sau a muncii sau pentru evaluarea capacității dumneavoastră de muncă

Informațiile

 • ate privind sănătatea și evidențe de îmbolnăviri, inclusiv informații privind dizabilitățile

Informații despre condamnările penale

Pentru a putea lua decizii în privința recrutării și pentru a evalua caracterul potrivit pentru o anumită muncă, putem procesa informații despre condamnări penale și contravenții (inclusiv presupusele contravenții). Vom procesa aceste informații în interesele noastre legitime în cadrul selectării angajaților, muncitorilor și antreprenorilor potriviți și pentru a exercita sau îndeplini drepturile sau obligațiile legale de angajare.

Date necesare pentru contract

Tabelul din secțiunea 6 de mai sus identifică informațiile personale de care am putea avea nevoie pentru a încheia un contract cu dumneavoastră. Dacă nu ne furnizați aceste date, nu vom putea să continuăm procesul de recrutare sau să încheiem un contract.

Cerințe statutare privind furnizarea informațiilor dumneavoastră personale

În unele situații, furnizarea informațiilor dumneavoastră personale este o cerință statutară. Acest lucru include:

 • Documentația care confirmă dreptul dumneavoastră de muncă în țara relevantă – dacă nu ne furnizați această documentație, nu vom putea încheia un contract cu dumneavoastră.
 • Informații privind condamnările penale descrise în secțiunea 7 de mai sus, pentru care am precizat în anunțul de angajare faptul că acestea sunt o cerință statutară.

Împărtășirea informațiilor dumneavoastră personale cu părți terțe

Putem să împărtășim informațiile dumneavoastră personale cu următoarele părți terțe dacă se solicită astfel prin lege: dacă este necesar pentru a încheia un contract cu dumneavoastră; acolo unde există un alt interes legitim de a proceda astfel; sau dacă este necesar pentru a proteja interesele dumneavoastră vitale sau cele ale altor persoane:

 • Alte entități din grupul de societăți SYKES al căror director de angajări se află în altă țară, pentru suportul mentenanței sistemului și găzduire de date;
 • Prestatorii noștri de servicii, inclusiv furnizorii aplicanți de sisteme de urmărire, prestatorii de verificări de istoric, prestatorii de testare și furnizorii de salarizare;
 • Clienții noștri în scopurile validării proceselor noastre de selectare;
 • Profesioniștii din domeniul medical și prestatorii de sănătate la locul de muncă implicați în îngrijirea dumneavoastră medicală, în scopul de a stabili dacă puteți efectua o evaluare care face parte din procesul de aplicare; de a avea în vedere ajustări rezonabile privind procesul de recrutare pentru aplicanții cu dizabilități; de a stabili dacă veți putea efectua o funcție care este proprie muncii specifice;
 • Consilierii noștri profesionali, inclusiv avocații;
 • Alte părți terțe după cum este necesar pentru a se supune legii.

Luarea de decizii automatizată

Nu vom lua decizii cu privire la dumneavoastră bazate numai pe prelucrarea automatizată (însemnând fără implicare umană) care au o influență legală sau similară asupra dumneavoastră.

Transferul informațiilor dumneavoastră personale în afara UE

Putem transfera informațiile dumneavoastră personale către Egipt, India, Filipine și Statele Unite ale Americii în situațiile în care directorul de angajări se află acolo. Pentru a asigura că există protecții corespunzătoare pentru acel transfer, avem un contract încheiat într-un format aprobat de Comisia Europeană. Puteți accesa o copie a acestora luând legătura cu Ofițerul nostru pentru protecția datelor (a se vedea secțiunea 2 de mai sus). În plus, Întreprinderile Sykes, înființate în Statele Unite ale Americii, sunt certificate conform Scutului de confidențialitate UE-SUA, o schemă aprobată de Comisia Europeană ca oferind protecții corespunzătoare pentru transferurile de informații personale către SUA.

Retenția de date

Dacă nu începeți să lucrați cu noi ca urmare a procesului de recrutare, vă vom reține informațiile personale ulterior timp de un an:

 • pentru a ne permite să întocmim, să exercităm sau să întâmpinăm acțiuni în justiție; și
 • în interesele noastre legitime – pentru a ne permite să revenim asupra aplicării dumneavoastră și (dacă se cuvine) să vă contactăm dacă funcția pentru care ați aplicat sau o funcție similară devine disponibilă din nou.

Dacă începeți să lucrați cu noi ca urmare a procesului de recrutare, vă vom da o copie a Notificării noastre de confidențialitate pentru muncitor și vă vom reține informațiile personale după cum se detaliază în Notificarea de confidențialitate pentru muncitor.

Drepturile dumneavoastră

Aveți următoarele drepturi:

 • Acces: puteți solicita o copie a informațiilor dumneavoastră personale pe care le deținem și puteți verifica dacă le prelucrăm în mod legal.
 • Corecție: puteți solicita să corectăm informațiile dumneavoastră personale dacă considerați că nu sunt clare, complete sau actualizate.
 • Ștergere: puteți solicita să ștergem informațiile dumneavoastră personale dacă:
  • nu mai sunt necesare în scopurile pentru care le-am obținut;
  • vă retrageți acordul și nu avem alt temei legal pentru prelucrare;
  • obiectați în mod valid la prelucrare după cum se descrie mai jos;
  • am prelucrat datele în mod ilegal; sau
  • trebuie să ștergem datele pentru a respecta o obligație legală.
 • Obiecție: dacă prelucrăm informațiile dumneavoastră personale pentru a efectua sarcinile întreprinse în interes public sau în baza intereselor legitime, puteți obiecta la această prelucrare în baza situației dumneavoastră speciale. Astfel, vom continua prelucrarea numai dacă avem temeiuri legale prioritare pentru acest lucru sau dacă prelucrarea are rolul de a stabili, exercita sau întâmpina acțiuni în justiție. De asemenea, puteți obiecta dacă prelucrăm informațiile dumneavoastră personale în scopuri de marketing direct.
 • Restricție: ne puteți solicita să restricționăm prelucrarea informațiilor dumneavoastră personale dacă:
  • contestați acuratețea datelor (pe o perioadă care ne permite să le verificăm);
  • prelucrarea noastră este ilegală, dar nu vreți să se șteargă datele;
  • nu mai avem nevoie de date, dar le solicitați pentru a întocmi, exercita sau întâmpina acțiuni în justiție; sau
  • ați obiectat (conform celor de mai sus) și așteptați să se confirme dacă avem temeiuri legale prioritare pentru prelucrare.
 • Transfer: dacă prelucrarea noastră se bazează pe acordul dumneavoastră sau este necesară pentru a derula contractul nostru cu dumneavoastră și se efectuează prin mijloace automatizate, puteți solicita o copie a informațiilor personale pe care ni le-ați furnizat și transferul acestora către altcineva. Acolo unde este fezabil din punct de vedere tehnic, ne puteți solicita să le transferăm în mod direct.
 • Plângere la Autoritatea de supraveghere: scopul nostru este să soluționăm toate plângerile pe plan intern prin Ofițerul nostru pentru protecția datelor, care poate fi contactat conform descrierii din secțiunea 2 de mai sus, dar aveți dreptul de a formula o plângere la Autoritatea de supraveghere în orice moment.

Vă rugăm să contactați mai întâi Departamentul Resurse umane sau Recrutare dacă aveți nevoie de mai multe informații despre aceste drepturi sau dacă doriți să exercitați oricare din acestea.

ULTIMA REVIZIE – Septembrie 2018